Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Ratsastuskeskus Viikki Oy

Y-tunnus: 1869367-7

Ilmolanraitti 17 00790 Helsinki

Puhelin 050-5711008

ratsastuskeskusviikki@gmail.com

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö: Kristiina Hurmerinta 050 5676835

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin tarkoitus: palveluiden tuottaminen laskutus perintä asiakasviestintä

Rekisterin tietosisältö: nimi (alaikäisen kohdalla myös huoltaja) yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero sähköposti laskutus-, maksu- ja -perintätiedot asiakasnumero asiakasryhmä Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutus: Rekisterin henkilötietoja luovutetaan ainoastaan tarvittaessa perintätoimistolle erääntyneen laskun perintää varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin tiedot säilytetään yrityksen tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisteröidyn oikeudet: Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Tarkastus-, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteritietojen säilyttäminen: Asiakastietoja säilytetään ainoastaan asiakassuhteen ajan.